Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Tadeusz Zgółka

Region:
cała Polska
Data emisji:
30.04.2021

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 26 kwietnia 2021 r. zmarł

Profesor Tadeusz Zgółka

wybitny językoznawca, znakomity wykładowca i pasjonat nauki.
Autorytet i Mistrz wielu pokoleń filologów.
Człowiek prawy i szlachetny, kochany przez uczniów i współpracowników.

Profesor Tadeusz Zgółka był uczonym o wielu naukowych pasjach,
z których najważniejszą pozostało językoznawstwo.
Był członkiem Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk,
wiceprzewodniczącym Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

Był prodziekanem i dziekanem Wydziału Filologicznego UAM,
pierwszym dziekanem Wydziału Neofilologii, zastępcą dyrektora Instytutu Lingwistyki,
wieloletnim kierownikiem Zakładu Metodologii Lingwistyki,
od 2004 roku pracownikiem Zakładu Retoryki, Pragmalingwistyki
i Dziennikarstwa na Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

Nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Medalem Labor Omnia Vincit
Towarzystwa im. H. Cegielskiego, Medalem ad Perpetuam Rei Memoriam
oraz tytułem Zasłużony dla Miasta Poznania.

W 2000 roku uhonorowany godnością doktora honoris causa
przez Państwowy Pomorski Uniwersytet im. M. Łomonosowa w Archangielsku.

Pozostawił nas w poczuciu olbrzymiej straty.

Pani Profesor Halinie Zgółkowej,
Rodzinie i Przyjaciołom

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rektor i Senat
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz
Dziekani i społeczność akademicka
Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydziału Neofilologii UAM

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi