Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Lucyna Falkowska

Region:
Gdańsk
Data emisji:
12.04.2021

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp Profesor
Lucyny Falkowskiej

Odszedł Człowiek niezwykły,
wybitny naukowiec i wychowawca wielu
roczników studentów i doktorantów oceanografii.
Pani Profesor całe swoje życie zawodowe poświęciła rozwojowi
nauk o morzu.
Była współtwórcą studiów oceanograficznych
na Uniwersytecie Gdańskim.
Z Jej ogromnego dorobku naukowego nieustannie czerpią
kolejne pokolenia badaczy mórz.

Cześć Jej pamięci!


Wyrazy współczucia

Rodzinie i Bliskim Pani Profesor

składają

Dziekan oraz Społeczność
Akademicka Wydziału Oceanografii i Geografii
Uniwersytetu Gdańskiego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi