Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jacek Petelenz-Łukasiewicz

Region:
Warszawa
Data emisji:
09.03.2021


Z głębokim żalem żegnamy

Prof. dra hab.

Jacka
Petelenza-Łukasiewicza

1934-2021

Poetę, wybitnego krytyka literackiego, znawcę poezji polskiej XX wieku,
autora książek o Adamie Mickiewiczu, Stanisławie Grochowiaku,
Zbigniewie Herbercie, Mieczysławie Jastrunie, Tadeuszu Różewiczu
Muzeum Literatury cieszyło się sympatią Profesora, chętnie u nas gościł,
podarował do naszych zbiorów liczne rękopisy


Rodzinie Zmarłego

składamy
wyrazy głębokiego współczucia

Dyrekcja oraz pracownicy
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
w Warszawie

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi