Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Mieczysław Chorąży

Region:
cała Polska
Data emisji:
24.02.2021


W dniu 20 lutego 2021 roku
w wieku 95 lat zmarł

Profesor
Mieczysław Chorąży

Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk
Wybitny uczony, nestor krajowej onkologii, specjalista biologii nowotworów.
Autor wielu fundamentalnych prac naukowych.
Członek Prezydium PAN (1981-2010) i Prezydium Oddziału PAN
w Katowicach (1981-2014).
Członek komitetów naukowych PAN oraz wielu organizacji
i towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych.

Uczestnik Powstania Warszawskiego.
Uhonorowany doktoratami honoris causa, wysokimi odznaczeniami
państwowymi w tym Orderem Orła Białego, licznymi medalami
oraz prestiżowymi nagrodami krajowymi i zagranicznymi za działalność naukową.

Żegnamy wybitnego uczonego o międzynarodowym autorytecie,
niezwykle pracowitego i rzetelnego badacza, wspaniałego nauczyciela

i wychowawcę wielu pokoleń lekarzy,

Człowieka o wielkiej kulturze, dobroci i życzliwości dla innych.

Prezes Polskiej Akademii Nauk
Prezydium Polskiej Akademii Nauk
Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi