Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Maria Anacka-Łyjak

Region:
Warszawa
Data emisji:
23.02.2021


Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


Marii Anackiej-Łyjak

(1930-2021)

Historyczki sztuki i muzealniczki
Znakomitej znawczyni sztuki i kultury XVIII i XIX w.
Wieloletniej kustoszki zbiorów artystycznych
w Zamku Królewskim w Warszawie.
Nie do przecenienia jest Jej wkład i zaangażowanie
w organizację naszej instytucji, powiększanie kolekcji
i jej naukowe opracowanie, w okresie kiedy w Zamku Królewskim
rodziło się muzeum, a także w pierwszych latach funkcjonowania
nowej placówki.

Pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.


Rodzinie

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dyrekcja i pracownicy
Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi