Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Leszek Ireneusz Frączak

Region:
Warszawa
Data emisji:
20.02.2021


Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
zawiadamia z głębokim żalem,
że w dniu 11 lutego 2021 roku zmarł


Adwokat

Leszek Ireneusz Frączak

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego,
od roku 1955 członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
W latach 1956- 1992 członek Zespołu Adwokackiego Nr 9 w Warszawie,
w latach 1992-2016 wykonywał zawód
w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Warszawie.
Aktywny działacz samorządowy.
W latach 1986-1995 Członek Okręgowej Rady Adwokackiej
w Warszawie,
w latach 1989-1995 pełnił funkcję Wicedziekana ORA w Warszawie,
w latach 1995-2010 Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej ORA w Warszawie,
w latach 2001-2013 Przewodniczący
Komisji ds. Etyki i Wykonywania Zawodu,
w latach 1989-2001 Przewodniczący Zespołu Wizytatorów,
w latach 1986-1989 Rzecznik Dyscyplinarny ORA w Warszawie,
w latach 1973-1986 Sędzia Sądu Dyscyplinarnego.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi
oraz odznaką "Adwokatura Zasłużonym"

Adwokatura Polska poniosła niepowetowaną stratę.

Cześć Jego pamięci.

Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia

składają

Dziekan
i Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Msza żałobna zostanie odprawiona
w dniu 24 lutego 2021 roku o godzinie 11.00
w kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach,

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi