Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Andrzej Piskozub

Region:
Gdańsk
Data emisji:
15.02.2021


Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci 10 lutego 2021 r.

Pana Profesora

Andrzeja Piskozub

dziekana Wydziału Ekonomiki Transportu w latach 1981-1984,
kierownika Katedry Ekonomiki Transportu.

Pan Profesor posiadał niekwestionowany
interdyscyplinarny dorobek naukowy
oraz wielkie osiągnięcia w zakresie kształcenia i rozwoju kadry naukowej.


Na trwale zapisał się w historii naszego Wydziału.


Dziekan i Rada Dziekana
Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi