Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Andrzej Dworak

Region:
Katowice
Data emisji:
15.02.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 10 lutego 2021 w wieku 75 lat zmarł


prof. dr hab.
Andrzej Dworak


wieloletni dyrektor i twórca
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych
Polskiej Akademii Nauk,
a wcześniej kierownik Zakładu Karbochemii PAN,
Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
wiceprzewodniczący Towarzystwa, Przewodniczący
Gliwickiego Oddziału PTChem i Sekcji Polimerów PTChem.

Żegnamy wybitnego uczonego,
zasłużonego dla rozwoju badań polimerów w Polsce i na świecie.

Odszedł od nas człowiek głęboko oddany sprawom nauki,
wychowawca i opiekun młodych ludzi,
człowiek wielkiego ducha, życzliwy i oddany kolega.


Rada Naukowa
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w ZabrzuSzukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi