Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Andrzej Dworak

Region:
cała Polska
Data emisji:
15.02.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 75 lat zmarł

prof. dr hab.
Andrzej Dworak

wieloletni dyrektor Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych
Polskiej Akademii Nauk, a wcześniej Zakładu Karbochemii PAN,
kierownik Pracowni Materiałów Nano- i Mikrostrukturalnych,
Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, wiceprzewodniczący Towarzystwa,
Przewodniczący Gliwickiego Oddziału PTChem i Sekcji Polimerów PTChem,
Członek Komitetu Chemii PAN, Członek Rady Naukowej
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi,
Członek Bułgarskiej Akademii Nauk. Inicjator pierwszego w Polsce
Europejskiego Studium Doktoranckiego "Nowoczesne materiały polimerowe".
Przedstawiciel Polski w Europejskiej Federacji Polimerowej.

Wybitny uczony, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń.

Odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Honorową
Sejmiku Śląskiego za zasługi na rzecz rozwoju nauki.

Profesor był człowiekiem wielkiej wiedzy, głęboko oddanym sprawom nauki,
człowiekiem niezwykle prawym, chętnie służył pomocą i radą.
Jesteśmy dumni, że był przyjacielem wielu z nas.

Pracownicy oraz Dyrekcja
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 15 lutego 2021 roku o godz. 11:00
w Kościele św. Anny przy ul. 3 Maja,
a następnie na cmentarzu św. Anny przy ul. Czołgistów 6 w Zabrzu.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi