Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Zbigniew Bać

Region:
Wrocław
Data emisji:
13.01.2021

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszego Kolegi Architekta, wybitnego pedagoga i badacza

Profesora
Zbigniewa Bacia

członka Stowarzyszenia Architektów Polskich od 1956 r.,
członka Prezydium Zarządu Głównego w latach 1988-1991,
wyróżnionego Złotą Odznaką SARP.

Profesor Zbigniew Bać za dokonania naukowe, dydaktyczne
i organizacyjne był wielokrotnie wyróżniany nagrodami
od Senatu, JM Rektora, Dziekana oraz Dyrektora
Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej.

Za wybitne osiągnięcia w projektowaniu architektonicznym
otrzymał nagrodę III stopnia
Komitetu Architektury i Urbanistyki (1969).
Inne prestiżowe odznaczenia to: Złoty Krzyż Zasługi (1976),
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1987),
Medal Edukacji Narodowej (2002),
Medal i Złota Odznaka Politechniki Krakowskiej (2005).
Miał Status Twórcy nadany przez Ministra Kultury i Sztuki (1980).
W 2014 r. za wybitne zasługi na rzecz ochrony ładu przestrzennego
i rozwoju architektury został odznaczony
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Zbigniew Bać był legendą wrocławskiego
Wydziału Architektury, człowiekiem obdarzonym niezwykłą
charyzmą i pogodą ducha. Jego wiara w słuszność przekonań
i entuzjazm dla prezentowanych idei pozwalały realizować projekty,
które przetrwały próbę czasu. Propagowana przez Profesora
idea Habitatu od ponad trzech dekad rozwijana
jest przez kolejne pokolenia studentów i naukowców.
Odszedł człowiek pełen pasji twórczej i niewyczerpanego optymizmu,
Jego brak będzie ogromną stratą dla środowiska twórczego i naukowego.


Wyrazy głębokiego współczucia

Córce, Wnuczce i Bliskim

składają

koleżanki i koledzy
ze Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP O/Wrocław

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi