Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Janku Kukułka

Region:
Warszawa
Data emisji:
17.07.2010


Z głębokim żalem przyjęliśmy informację
o przedwczesnej śmierci cenionego Kolegi


Jana Kukułki


Jan Kukułka od 2000 roku pracował
w samorządzie wojewódzkim Mazowsza,
początkowo w Mazowieckim Biurze
Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego,
gdzie uczestniczył w pracach
nad pierwszą Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

W 2003 roku przeszedł do pracy
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego,
gdzie pełnił funkcję Wicedyrektora Departamentu Strategii,
Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych,
zajmującego się środkami z Unii Europejskiej na lata 2004-2006.

W 2005 roku został Dyrektorem
Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego,
który pod jego kierownictwem przygotował m.in.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
na lata 2007-2013.


Żegnamy Go z wielkim smutkiem i poczuciem niepowetowanej straty,
dziękując za wieloletnią pracę i zaangażowanie.


Wyrazy szczerego współczucia


Rodzinie i Najbliższym Zmarłego


składają


Dyrekcja oraz pracownicy
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi