Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jan Mroczek

Region:
Warszawa
Data emisji:
09.01.2021


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 1 stycznia 2021 roku zmarł


Prof. dr hab.
Jan Mroczek

Emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Nauk o Żywności
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Prodziekan Wydziału Technologii Żywności.
Kierownik Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego.
Kierownik Katedry Technologii Żywności.
Wieloletni członek Komisji Rektorskich, Senackich i Dziekańskich.
Uznany i ceniony specjalista w zakresie technologii i oceny mięsa.
Odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Wyróżniony m.in.: Odznaką Honorową "Za Zasługi dla SGGW",
Złotą Odznaką ZNP, Nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz wieloma Nagrodami JM Rektora SGGW.
Żegnamy pedagoga i wychowawcę wielu pokoleń
młodzieży akademickiej.
Człowieka życzliwego i serdecznego,
powszechnie cenionego i szanowanego.


Cześć Jego Pamięci!


Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dyrektor Instytutu Nauk o Żywności
Dziekan Wydziału Technologii Żywności


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi