Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Olgierd Czerner

Region:
Wrocław
Data emisji:
12.11.2020

Z głębokim żalem
odebraliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. inż. arch.

Olgierda Czernera

architekta, konserwatora zabytków, historyka architektury,
nauczyciela akademickiego
Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej,
pierwszego po wojnie Konserwatora Zabytków Wrocławia,
założyciela i wieloletniego dyrektora
Muzeum Architektury we Wrocławiu.


Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia
składają

Rektor i Senat
Politechniki Wrocławskiej
Dziekan i Rada Dyscypliny,
Pracownicy Wydziału Architektury
Politechniki Wrocławskiej

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi