Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Olgierd Czerner

Region:
Wrocław
Data emisji:
09.11.2020

Z głębokim żalem
przyjęliśmy informację o śmierci

prof. Olgierda Czernera

założyciela i pierwszego dyrektora
Muzeum Architektury we Wrocławiu,
Konserwatora Zabytków Wrocławia (1955-1965),
architekta i pedagoga, człowieka, który współtworzył
powojenny Wrocław i którego znaczenia
dla rozwoju wrocławskiej kultury nie sposób przecenić.

Niewątpliwym dziełem życia Profesora stało się powołanie
w 1965 roku jedynego w Polsce Muzeum Architektury,
którym kierował od momentu powstania aż do przejścia
na emeryturę w 1999 roku. Dzięki jego pasji jest ono dziś jednym
z ważniejszych miejsc na architektonicznej mapie Europy.
My wszyscy, którzy z Nim pracowaliśmy, a później spotykaliśmy
Go wielokrotnie na licznych wernisażach, konferencjach i debatach,
zapamiętamy Go jako ciepłego i wrażliwego człowieka,
życzliwego przyjaciela, wnikliwego obserwatora miasta,
wielkiego miłośnika architektury, sztuki i Wrocławia.

Rodzinie i Bliskim

składamy

wyrazy szczerego współczucia

Dyrekcja i pracownicy Muzeum Architektury

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi