Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Małgorzata Zysk

Region:
Łódź
Data emisji:
28.10.2020

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

mgr
Małgorzaty Zysk

wieloletniego pracownika Uczelni,
Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w latach 2004-2020.

Dobrego, wrażliwego Człowieka.


Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia składają

Rektor, Senat i społeczność akademicka
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi