Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Barbara Malec

Region:
Warszawa
Data emisji:
26.10.2020


Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 13 października 2020 roku zmarła


mgr inż.

Barbara Malec
(1944 2020)

Członek Honorowy
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,
absolwentka Wydziału Budowlanego Politechniki Łódzkiej,
ceniony projektant, wykonawca i rzeczoznawca budowlany,
wybitny działacz społeczny w strukturach Zarządu Głównego PZITB,
przewodnicząca Głównego Sądu Koleżeńskiego, organizator,
przez dwie dekady przewodnicząca Oddziału PZITB
w Piotrkowie Trybunalskim, następnie przewodnicząca honorowa,
współorganizator Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
i przewodnicząca jej Rady.

Uhonorowana Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi
oraz wyróżnieniami resortowymi, stowarzyszeniowymi i innymi.

Jej odejście do wieczności to wielka strata dla środowiska budowlanego,
stowarzyszeniowego i samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Będzie nam Jej bardzo brakowało.
Pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.


Rodzinie Zmarłej

składamy
serdeczne wyrazy współczucia.

Msza święta żałobna oraz uroczystości pogrzebowe odprawione zostaną
dnia 27 października 2020 roku o godzinie 10.30
w Kaplicy Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim.

Przewodnicząca PZITB
Maria Kaszyńska
Koleżanki i Koledzy

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi