Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Adam Frączek

Region:
Warszawa
Data emisji:
20.10.2020


Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr hab.
Adama Frączka

wieloletniego członka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
odznaczonego za działalność na rzecz naszego stowarzyszenia
Odznaką "Za zasługi dla PTP".

Żegnamy wybitnego psychologa społecznego,
specjalizującego się w problematyce agresji,
psychopatologii i zaburzeń socjalizacji młodzieży;
w swojej działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
łączył podejście psychologiczne, społeczne i pedagogiczne.

Profesor był Osobą ważną dla środowiska psychologów
i dla naszego stowarzyszenia, działaczem organizacji pozarządowych
i międzynarodowych, wieloletnim nauczycielem akademickim
w polskich i zagranicznych uczelniach.

Żegnamy Człowieka o niezwykłej osobowości,
o wielkiej inteligencji i kulturze, ciepłego i ujmującego.


Rodzinie

składamy wyrazy współczucia.

Przewodnicząca i Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego


Inne kondolencje

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi