Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Andrzej Rudy

Region:
Wrocław
Data emisji:
13.10.2020

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 5 października 2020 r. zmarł


dr hab. Andrzej Rudy

emerytowany pracownik Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków
i Zwierząt Egzotycznych Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wybitny lekarz weterynarii, wielki autorytet w dziedzinie Epizootiologii
i Administracji Weterynaryjnej, ceniony nauczyciel akademicki,
wychowawca wielu pokoleń lekarzy weterynarii.

Pełnił również funkcje Powiatowego Lekarz Weterynarii w Brzegu,
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu,
zastępcy Dyrektora Departamentu Weterynarii MRiRW,
Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii,
Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
Skarbnika Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej,
ważna postać w działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego.

Pozostanie w naszej pamięci jako dobry i życzliwy Człowiek.

Msza święta zostanie odprawiona dnia 14 października 2020 r.
o godz. 12.00 w Kościele Parafialnym pod wezwaniem
Świętego Wawrzyńca przy ulicy Bujwida 51 we Wrocławiu.

Po mszy nastąpi wyprowadzenie urny z prochami
na miejsce wiecznego spoczynku na przylegającym do kościoła cmentarzu.

Wyrazy szczerego współczucia

Rodzinie i bliskim Zmarłego

składają

Władze, Pracownicy Katedry Epizootiologii
z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
oraz społeczność akademicka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi