Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Julian Ławrynowicz

Region:
Łódź
Data emisji:
01.10.2020


Ze smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 21 września 2020 r. zmarł

prof. dr hab.
Julian Ławrynowicz

wybitny działacz społecznego ruchu naukowego,
wieloletni członek Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN,
przewodniczący Rady Programowej czasopisma Problemy Społecznego
Ruchu Naukowego, autor wielu artykułów poświęconych
działalności i systemów dotowania społecznego ruchu
naukowych w Polsce i w krajach ościennych,
członek honorowy i wieloletni sekretarz generalny
i członek Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego,
niezwykle oddany działalności na rzecz Towarzystwa
i społecznego ruchu naukowego.

Nauka polska i społeczny ruch naukowy
straciły wybitnego naukowca i działacza.


Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie

składają

Przewodnicząca i członkowie
Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi