Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Julian Ławrynowicz

Region:
Łódź
Data emisji:
30.09.2020


Ze smutkiem zawiadamiamy,
że dnia 22 września 2020 roku, w wieku 81 lat, zmarł


Profesor
Julian Ławrynowicz

znany i ceniony matematyk,
wieloletni kierownik Samodzielnej Pracowni Analizy Zespolonej
i Geometrii Różniczkowej Instytutu Matematycznego PAN
oraz kierownik Oddziału Łódzkiego IM PAN,
organizator wielu konferencji międzynarodowych,
wychowawca dużej grupy matematyków,
autor szeregu monografii i podręczników.

Zmarłego żegnają

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy IM PAN


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi