Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Mariusz Bratnicki

Region:
Katowice
Data emisji:
07.09.2020

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab.
Mariusza Bratnickiego

wybitnego polskiego naukowca, przedstawiciela nauk o zarządzaniu,
wieloletniego Pracownika i Profesora honorowego
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
założyciela i Kierownika Katedry Przedsiębiorczości
w latach 2001-2016,
twórcy katowickiej szkoły badań nad przedsiębiorczością.

W osobie Pana Profesora polska nauka utraciła znawcę zagadnień
w zakresie zarządzania strategicznego i przedsiębiorczości
a także wychowawcę wielu pokoleń studentów i doktorantów,
autora cenionych publikacji naukowych oraz członka licznych
krajowych i międzynarodowych instytucji,
organizacji i gremiów naukowych.

Rodzinie, Współpracownikom
oraz wszystkim Bliskim Pana Profesora

składamy

najszczersze wyrazy współczucia

Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
oraz cała Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Inne kondolencje

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi