Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Ludwik Janicki

Region:
Łódź
Data emisji:
08.07.2010

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr. inż.
Ludwika Janickiego

wieloletniego Wicedyrektora
Instytutu Kształcenia Zawodowego i Krajowego,
Koordynatora wielu projektów dotyczących kształcenia zawodowego.

Wyrazy głębokiego współczucia

Żonie, Córkom
i wszystkim Bliskim

przekazują

JANUSZ MOOS
z pracownikami
Ł ódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi