Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jan Strelau

Region:
Warszawa
Data emisji:
06.08.2020


Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


prof. dr hab.

Jana Strelaua

Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
odznaczonego za długoletnią działalność na rzecz naszego stowarzyszenia
Odznaką "Za zasługi dla PTP".
W uznaniu zasług dla polskiej psychologii odznaczony medalem PTP
"Za zasługi dla polskiej psychologii".
Żegnamy wybitnego przedstawiciela polskiej i światowej psychologii,
Autorytet w dziedzinach badań nad temperamentem,
różnicami indywidualnymi i genetyką zachowań.
Profesor był Osobą ważną dla środowiska psychologów
i dla naszego stowarzyszenia, przez wiele lat reprezentował Polskę
w organizacjach międzynarodowych.
Był laureatem wielu nagród krajowych, w tym Nagrody Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej, tzw. "Polskiego Nobla"
oraz laureatem wielu nagród i wyróżnień zagranicznych.
Przez kilkadziesiąt lat kształcił nowe pokolenia psychologów,
był autorem wielokrotnie nagradzanych podręczników akademickich
i prac naukowych.
Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
polska psychologia i polska nauka poniosły wielką stratę.

Żegnamy Profesora, Mistrza, Kolegę, Przyjaciela.


Rodzinie

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Przewodnicząca i Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego


Inne kondolencje

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi