Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Izasław Frenkel

Region:
Warszawa
Data emisji:
25.07.2020


Z najgłębszym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


Prof. dr. hab.

Izasława Frenkla

Wybitnego naukowca, twórczego badacza,
Autorytet Niekwestionowany
z zakresu społeczno-demograficznych problemów obszarów wiejskich,
autora niezliczonej liczby publikacji.

Wieloletniego zasłużonego pracownika
Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN,
b. kierownika Pracowni Badań Demograficznych.
Za wybitne osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej
odznaczonego m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
oraz Medalem Polskiej Akademii Nauk.
Wieloletniego członka Komitetu Nauk Demograficznych PAN,
konsultanta programów i spisów powszechnych GUS,
badacza współpracującego z Rządową Radą Ludnościową,
Bankiem Światowym, Międzynarodową Organizacją Pracy,
Komisją Ludnościową ONZ.

Żegnamy Człowieka wielkiego zaangażowania zawodowego
i wspaniałego Przyjaciela.


Rodzinie Pana Profesora

składamy
wyrazy głębokiego współczucia


Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy
Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi