Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Stanisław Kuś

Region:
cała Polska
Data emisji:
09.07.2020


Z głębokim żalem i smutkiem
żegnamy

prof. dr. hab. inż.
Stanisława Kusia

Profesora nauk technicznych, wykładowcę,
projektanta konstrukcji budowlanych,
rektora Politechniki Rzeszowskiej,
Przewodniczącego Komitetu Założycielskiego
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
oraz członka jej Krajowej Rady.


Rodzinie i Bliskim

wyrazy serdecznego współczucia

w imieniu Krajowej Rady PIIB

składa

Zbigniew Kledyński
Prezes Krajowej Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi