Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Tadeusz Chojnacki

Region:
Warszawa
Data emisji:
17.06.2020

W dni 13 czerwca 2020 roku
zmarł w wieku 88 lat

Profesor
Tadeusz Chojnacki

członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Jeden z najwybitniejszych uczonych zajmujących się
zagadnieniami biochemii, w tym głównie biochemii lipidów.

Członek Prezydium PAN (1996-98). Sekretarz i przewodniczący
Wydziału II Nauk Biologicznych PAN (1996-98);
Członek (od 1988) i przewodniczący (1993-97)
Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN.
Zastępca dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN (1973-78).
Organizator ośrodka referencyjnego do prowadzenia badań
nad izoprenoidami. Członek rad naukowych
Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN (1970-2014);
Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (1973-2014);
Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN (2003-2006);
Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (2003-2010);
Instytutu Fizjologii Roślin PAN (2007- 2014);
PAN Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania
Różnorodności Biologicznej (1998-2014).

Wyróżniony licznymi prestiżowymi nagrodami naukowymi
oraz odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi, w tym m.in.
tytułem Doktora honoris causa Karolinska Institutet w Sztokholmie,
Nagrodą Polskiego Towarzystwa Biochemicznego im. J. Parnasa,
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,
Medalem im. Michała Oczapowskiego.

Żegnamy cenionego badacza, organizatora życia naukowego,
wyjątkowego człowieka, który nigdy nie odmawiał pomocy innym,
zachowując w pamięci Jego ogromne oddanie sprawom nauki i ludzi.

Prezes
Polskiej Akademii Nauk

Prezydium
Polskiej Akademii Nauk

Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi