Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Region:
Bydgoszcz
Data emisji:
05.06.2020

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana
Prof. zw. dra hab.
Mariana Filara

Wybitnego znawcę prawa karnego, cenionego naukowca i męża stanu,
Kierownika Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej (1990-2012),
Dziekana Wydziału Prawa i Administracji (1988-1990),
Prorektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu ds. studenckich (1990-1993),
będącego dla nas na zawsze wielkim autorytetem naukowym.

Wyrazy szczerego współczucia

Rodzinie

składają

kierownik i pracownicy
Katedry Prawa Karnego i Prawa Wykroczeń
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi