Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Marian Filar

Region:
Bydgoszcz
Data emisji:
05.06.2020

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


Profesora doktora habilitowanego
Mariana Filara

wieloletniego Kierownika Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Znakomitego Uczonego, wybitnego znawcy nauk penalnych,
zwłaszcza prawa karnego, polityki kryminalnej,
autora wielu wspaniałych prac
m. in. z zakresu lekarskiego prawa karnego,
błyskotliwego erudyty, doskonałego wykładowcy
o najwyższym autorytecie w środowisku naukowym i wśród studentów,

Serdecznego Człowieka.


Zachowując na zawsze w naszej pamięci
Osobę i Dzieło Pana Profesora

łączymy się w żalu

z Jego Rodziną i Współpracownikami

pracownicy Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi