Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Stefan Garwacki

Region:
Warszawa
Data emisji:
01.06.2020

1930-2019

STEFAN (JACEK)
GARWACKI

Nasz harcerski wychowawca, przyjaciel i mentor ponad pół wieku.
Poznaliśmy się na obozach O.H. Wydawało się, że będzie z nami zawsze.
Inni nasi wychowawcy odeszli wcześniej, a obecnie opuszczają nas
rówieśnicy; dotąd ich żegnaliśmy razem z Nim.

Stefan Garwacki - wysoki i szczupły, z niesforną, bujną czupryną
- był z zamiłowania nauczycielem i wychowawcą młodzieży.
Nazywaliśmy Go Jackiem Dużym; mówiliśmy o Nim "ojciec" - bo po
ojcowsku opiekował się nami. Przychodziliśmy do Niego z kłopotami,
niekiedy w rozpaczy, ale też podzielić się radością, i to zarówno gdy
mieliśmy -naście, jak też -dziesiąt lat. Traktował nas poważnie;
patrzył i słuchał z uwagą; uśmiechem zachęcał do mówienia.
Jego zainteresowanie oraz krótkie, nieoczekiwane pytania sprawiały,
że nasze problemy jawiły się z innej, bardziej dojrzałej perspektywy.
Dzięki Niemu było nam łatwiej. Dom Wiesi i Stefana Garwackich
był dla nas zawsze otwarty ...

Stefan urodził się w Popłacinie pod Płockiem, w wielodzietnej
rodzinie - miał siedmioro rodzeństwa. Choć nie było łatwo, rodzicom
zależało, by dzieci się uczyły. Mając 6 lat umiał czytać i rozpoczął naukę
w I klasie. Przerwała ją wojna - Garwaccy mieszkali na terenie wcielonym
do Rzeszy, gdzie nie było polskich szkół. Wieczorami w domu,
przy lampie naftowej, czytano głośno książki, a starsze rodzeństwo uczyło
młodsze. Po wojnie Stefan nadrobił zaległości, skończył szkołę
podstawową i dalej uczył się w "Jagiellonce" - L.O. im. Władysława
Jagiełły w Płocku. Wtedy nie było mostu i codziennie w drodze do szkoły
dzieci przeprawiały się przez Wisłę promem lub łodzią, a zimą
przechodziły po lodzie. Stefan działał w samorządzie szkolnym,
którego zasługą było m.in. uruchomienie radiowęzła dla miasta.
Po powrocie ze szkoły pomagał rodzicom w gospodarstwie,
potem uczył się.

Jeszcze w L.O. Stefan zaliczył kurs pedagogiczny i przez rok
był nauczycielem w szkole podstawowej; dużo czytał, po prostu połykał
książki. Po maturze ukończył polonistykę w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Warszawie. Na studiach pracował w Wydziale
Harcerskim Zarządu Stołecznego ZMP, zajmując się młodzieżą szkół
podstawowych z Organizacji Harcerskiej. Od 1954 r. Stefan, wraz z grupą
studentów WSP, m.in. Jackiem Kuroniem, Olkiem Musiałem
i Stanisławem Czubatym, już jako kadra organizowali obozy harcerskie,
wspólnie opracowując ich koncepcję - założenia wychowawcze
i organizacyjne, z elementami tradycyjnej metodyki harcerskiej.
Wypracowali własną metodykę wychowania w zespołach/grupach, opartą
na wspólnej realizacją zadań/celów, co integrowało grupy, sprzyjając
kształtowaniu i przyswajaniu norm, ucząc współodpowiedzialności itp.
- stąd wieloletnie przyjaźnie i wzajemne zaufania, co przetrwało do dziś.
Od patrona Karola Świerczewskiego "Waltera" przyjęli nazwę
"walterowcy". Od 1958 r. działali w ramach Chorągwi Warszawskiej ZHP
jako Hufiec Walterowski (rozwiązany 1961 r.).

W 1956 r. Stefan jako instruktor OH/OHPL (w ocenie T. Strzembosza
utalentowany wychowawca) uczestniczył w Zjeździe Łódzkim
i w reaktywowaniu ZHP. Był członkiem jego władz, m.in.: Naczelnej
Rady Harcerskiej (1956-1959) i Rady Naczelnej ZHP (1964-1968);
Komendy Chorągwi Warszawskiej ZHP (1957-1962, i wielokrotnie
zastępcą komendanta KCh); Głównej Kwatery Harcerstwa (1961-1964),
a ponadto Komendantem Centralnego Ośrodka Kształcenia Kadr
Instruktorów (1962-1964).

Po odejściu z harcerstwa poświęcił się działalności pedagogicznej
i naukowej. Pracował: w Centralnym Ośrodku Metodycznym
w Warszawie, Instytucie Pedagogiki (gdzie w 1980 r. obronił pracę
doktorską), w Instytucie Programów Szkolnych MOiW (był autorem
i współautorem programów nauczania). Uczył języka polskiego
w warszawskich liceach (m.in. w "Rejtanie", "Staszicu", "Zamojskim"
i "Czackim"), a także w szkołach technicznych, zawodowych
i dla pracujących. Był czynny zawodowo do wieku 70 lat.

31 maja 2020 r. Stefan ukończyłby 90 lat. Odszedł 20 lipca 2019 r.,
lecz pozostaje w naszych wspomnieniach, myślach, uczuciach, poglądach
- po prostu nadal jest z nami.

Przyjaciele Walterowcy

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi