Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Antoni Pieniążek

Region:
Lublin
Data emisji:
29.05.2020


Z najgłębszym żalem żegnamy


Pana Profesora
dr. hab. Antoniego Pieniążka


wieloletniego pracownika Wydziału Prawa i Administracji UMCS,
Dziekana (2005-2012) i Prodziekana (1986-1988 i 1999-2005)
Wydziału Prawa i Administracji UMCS,
Kierownika Zakładu Socjologii Prawa UMCS (1980-2012),
posła na Sejm RP X kadencji,
znakomitego Uczonego i cenionego Nauczyciela Akademickiego.

Rodzinie i Bliskim
Pana Profesora

składamy wyrazy najszczerszego współczucia

Dziekan i Prodziekani Wydziału Prawa i Administracji,
Dyrektor i Wicedyrektorzy Instytutu Nauk Prawnych,
Pracownicy i Studenci Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi