Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Dionizy Dudek

Region:
Wrocław
Data emisji:
07.05.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 3 maja 2020 r. zmarł

Prof. dr hab. inż.
Dionizy Dudek


emerytowany profesor Politechniki Wrocławskiej

Odszedł od nas wybitny naukowiec, ceniony dydaktyk, kolega,
wychowawca wielu pokoleń studentów.

Były: Dyrektor Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn,
Dyrektor Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej,
kierownik Zakładu Inżynierii Niezawodności i Diagnostyki,
przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Górnictwa Odkrywkowego

"Poltegor-Instytut", członek Rady Naukowej Wojskowego
Instytutu Techniki Inżynieryjnej, członek Komitetu Budowy
Maszyn Polskiej Akademii Nauk.

Profesor Dionizy Dudek był twórcą polskiej szkoły maszyn
podstawowych górnictwa odkrywkowego w obszarze ich badań doświadczalnych,

diagnostyki i inżynierii degradacji. Jego główne
prace dotyczyły identyfikacji obciążeń, odkształceń statycznych
i dynamicznych ustrojów nośnych maszyn w warunkach eksploatacji.

Współpracował przez ponad 40 lat ze wszystkimi polskimi kopalniami

górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego.
Wypromował 10 doktorów.

Za długoletnią i sumienną pracę odznaczony wieloma medalami
i nagrodami państwowymi i uczelnianymi w tym:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem

Zasługi, Złotą i Srebrną Odznaką AZS, Złotą Odznaką Politechniki

Wrocławskiej, nagrodą Prezesa Rady Ministrów oraz nagrodą
im. Romana Sobolskiego, nagrodami Rektora, Dziekana i Dyrektora.

Żegnamy wspaniałego, życzliwego ludziom Człowieka.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 8 maja 2020 r.
o godz. 15.00 na cmentarzu przy ul. Grabiszyńskiej.

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie

składają

Rektor Politechniki Wrocławskiej
Dziekan Wydziału Mechanicznego
Dyrektor Filii w Wałbrzychu
Pracownicy Wydziału Mechanicznego i Filii w Wałbrzychu

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi