Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Janusz Razowski

Region:
Kraków
Data emisji:
28.03.2020

"Nigdy nie jesteśmy gotowi na odejście naszych najbliższych..."

25 marca 2020 roku odszedł

mgr inż.
Janusz Razowski

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej.
Inżynier Wydziału Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa,
Magister Inżynier Wydziału Metalurgii Stali.
Wieloletni pracownik i Dyrektor Produkcji
Zakładu Metalurgicznego Huty im. T. Sendzimira.
Człowiek prawy, życzliwy ludziom, oddany pracy i idei.
Zawsze pogodny, z nieodłączną fajką, miłośnik rozmów.
Kochający Mąż, Ojciec, Dziadek, Wujek.
Dobry człowiek.

Odprowadzenie do miejsca wiecznego spoczynku odbędzie
się w poniedziałek 30 marca 2020 roku na Cmentarzu Rakowickim.

Ze względu na obecną sytuację,
prosimy o chwilę zadumy i wspomnienie.

Rodzina

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi