Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Natalia Golnik

Region:
Warszawa
Data emisji:
21.03.2020

Z głębokim żalem przyjęliśmy do wiadomości,
że w dniu 17 marca 2020 roku
zmarła w wieku 66 lat

prof. dr hab.
Natalia Golnik

Dziekan Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
Zastępca Dyrektora Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
w latach 2008-2012,
Kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej,
Członek Senatu Politechniki Warszawskiej,
Członek Senackich Komisji do spraw: Organizacji Uczelni,
Kadr oraz Mienia i Finansów,
Członek Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna,
Była Wiceprzewodnicząca Komitetu Fizyki Medycznej,
Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN,
oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej,
Były członek Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN,
Członek Rady ds. Atomistyki przy Prezesie Państwowej Agencji
Atomistyki w latach 2003-2012,
Specjalista w dyscyplinie inżynierii biomedycznej.

Odznaczona:
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Prawy Człowiek, ceniony nauczyciel akademicki,
wychowawca wielu pokoleń studentów.

Rektor i Senat Politechniki Warszawskiej

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi