Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jan Konstanty Szczepański

Region:
cała Polska
Data emisji:
18.03.2020
Z ogromnym bólem i wielkim zaskoczeniem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego Kochanego

Profesora
Jana Konstantego
Szczepańskiego

Osoby, która swoją postawą i ogromną wiedzą dzieliła się z innymi,
trudnymi do przecenienia, osiągnięciami w dziedzinie finansów,
a także wskazywała drogę rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej teraźniejszych
i przyszłych finansistów.
Profesor był ogromnym i niepowtarzalnym mentorem w dziedzinie nauk o finansach,
był wzorem godnym do naśladowania.
Nie był tylko typowym nauczycielem akademickim związanym ze Szkołą Główną
Handlową w Warszawie, służył również swoją wiedzą różnym organizacjom
rządowym i pozarządowym. Jego potencjał naukowy dostrzegły między innymi była
Komisja Planowania przy Radzie Ministrów oraz Ministerstwo Finansów, gdzie był
doradcą ministra.
W SGPiS/SGH Pan Profesor pełnił funkcję dyrektora Instytutu Funkcjonowania
Gospodarki Narodowej oraz był współzałożycielem Katedry Finansów
Przedsiębiorstwa w Kolegium Zarządzania i Finansów.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, tylko ze względów formalnych, nie mogła
Pana Profesora uhonorować najwyższą godnością akademicką, tj. nadaniem tytułu
doktora honoris causa, w zamian Pan Profesor, absolwent tej samej Alma Mater,
został wyróżniony i nagrodzony uroczystym odnowieniem dyplomu doktorskiego.
Utraciliśmy człowieka szlachetnego, o ogromnym sercu i empatii,
utraciliśmy niepodważalny autorytet w zakresie finansów.
Będzie nam brakowało kolegi, mentora i mistrza, ale nie będziemy się czuć tak
bardzo osamotnieni, ponieważ Pan Profesor przekazał nam swoją wiedzę
i z tym bogactwem będziemy rozwijać ponadczasowe dążenia Profesora
w nauczaniu prawdy, godności i sympatii wobec innych ludzi.
Pan Profesor był do końca wierny wyznawanym i pięknym ideałom.

Dziękujemy za to Panie Profesorze, dziękujemy Ci Janku Kochany.

Koleżanki, Koledzy, Społeczność Akademicka
z Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi