Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jan Tadeusz Pawlak

Region:
cała Polska
Data emisji:
04.03.2020

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Jana Tadeusza
Pawlaka

społecznika, polityka, działacza państwowego i gospodarczego.
Współzałożyciela, członka władz i wieloletniego Sponsora naszej Fundacji.

Pozostawił po sobie trwałe świadectwa aktywnej działalności,
wypróbowane przyjaźnie i życiową mądrość.

Był między innymi wieloletnim Przewodniczącym Zarządu
Wojewódzkiego Związku Młodzieży Socjalistycznej w Poznaniu,
sekretarzem Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej w Budapeszcie,
sekretarzem Centralnej Rady Związków Zawodowych,
zastępcą przewodniczącego centralnych urzędów kultury fizycznej i turystyki,
pełnił kierownicze funkcje w poznańskich i centralnych instancjach PZPR.

Żegnamy Człowieka prawego, ideowego, przepojonego pasją pracy dla ludzi, dla Polski.
Będziemy Go pamiętać uśmiechniętego, serdecznego, wrażliwego na potrzeby innych.
Był dla nas wzorem, ale przede wszystkim niezawodnym Przyjacielem.

Cześć Jego Pamięci !

Przyjaciele z Fundacji Reorientacji Zawodowej i Pomocy Społecznej:
Bolesławski Jerzy, Ciemny Franciszek, Cofałka Jan, Dąbrowa Krystyn,
Gabrielski Stanisław, Gordon Andrzej, Jaśkiewicz Marek, Jurkowicz Marek,
Kaczorkiewicz Władysław, Kłoda Kazimierz, Kubasiewicz Janusz, Łachut Andrzej,
Majkowski Andrzej, Matyjaszczyk Maciej, Rakoczy Henryk,
Walicki Marek, Waligórski Bogdan.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi