Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Marian Czochra

Region:
cała Polska
Data emisji:
12.02.2020

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
z głębokim smutkiem i żalem zawiadamia,
że w dniu 9 lutego 2020 roku zmarł

prof. dr hab. n. med.
Marian Czochra
emerytowany profesor zwyczajny,
wieloletni Prodziekan Wydziału Lekarskiego
oraz długoletni kierownik
Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
wybitny specjalista w zakresie chirurgii ogólnej oraz neurochirurgii,
zastępca dyrektora ds. klinicznych Instytutu Chorób Układu Nerwowego,
przewodniczący Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów,
członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów,
członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego,
konsultant wojewódzki do spraw neurochirurgii dla województwa lubelskiego,
członek Krajowego Zespołu Specjalistycznego ds. Neurochirurgii
oraz wielu innych organizacji naukowych i społecznych.


W uznaniu zasług uhonorowany
wieloma nagrodami i wyróżnieniami uczelnianymi,
wojewódzkimi, resortowymi oraz państwowymi,
m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Medalem za Zasługi dla Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów,
Odznaką "Za wzorową pracę w służbie zdrowia",
"Za Zasługi dla Lubelszczyzny", "Zasłużony dla Miasta Lublin".


W osobie Zmarłego żegnamy człowieka o rozległej wiedzy i pasji naukowej,
doskonałego organizatora procesu naukowo-dydaktycznego,
wychowawcę wielu pokoleń kadr medycznych,
autora i współautora licznych prac badawczych,
współtwórcę wielu nieprzemijających osiągnięć i sukcesów Uczelni.


Cześć Jego Pamięci!


Wyrazy głębokiego żalu i współczucia


Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego


składają


Rektor, Senat oraz Społeczność
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi