Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Andrzej Rutkowski

Region:
Poznań
Data emisji:
17.01.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 13 stycznia 2020 roku zmarł

prof. dr hab. dr h.c.
Andrzej Rutkowski

długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Żywienia Zwierząt
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
Kierownik Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
w latach 2006-2014,
Dyrektor Zakładu Doświadczalnego Żywienia Zwierząt w Gorzyniu
w latach 2006-2020,
Prezydent Zarządu Polskiego Oddziału WPSA,
Przewodniczący Sekcji Drobiarskiej PTZ,
Członek Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, laureat licznych nagród Rektora
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W osobie Profesora Uniwersytet stracił zasłużonego
członka naszej społeczności,
cenionego naukowca, specjalistę z zakresu żywienia zwierząt,
wychowawcę wielu pokoleń studentów i kadr naukowych.

Nabożeństwo pogrzebowe ś.p. Profesora Andrzeja Rutkowskiego
rozpocznie się Mszą Świętą w kościele Św. J. Vianneya,
ul. Podlaska 10 w Poznaniu,
18 stycznia (sobota) o godz. 11.00.

Następnie naszego Profesora i Kolegę
pożegnamy na Cmentarzu parafialnym
św. J. Vianneya przy ulicy Szczawnickiej/Lutyckiej.

Najbliższej Rodzinie i Bliskim

składamy
wyrazy głębokiego współczucia

Kierownik, Pracownicy oraz Doktoranci
Katedry Żywienia Zwierząt
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi