Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Ryszard Tyrluk

Region:
Warszawa
Data emisji:
08.01.2020


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł
nasz Kolega i Przyjaciel


Ryszard Tyrluk

1933 -2019

Działacz organizacji młodzieżowych i społecznych,
wieloletni pracownik służby zagranicznej.
Współtwórca międzynarodowej wymiany turystycznej młodzieży
akademickiej w ramach Biura Wczasów, Podróży i Turystyki ZSP
(późniejszy BPiT ALMATUR), dyrektor BITEJ
(Międzynarodowe Biuro Turystyki i Wymiany Młodzieży).

Sekretarz Generalny Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju
oraz przedstawiciel Polski w Światowej Radzie Pokoju w Helsinkach.
Człowiek wielu zalet, niezwykłej pracowitości i życzliwości.
Zachowamy Go w pamięci, wdzięczni za lata wspólnej z Nim drogi, współpracy i przyjaźni.

Żonie i Rodzinie

składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Przyjaciele z Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego
Stefan Olszowski, Jerzy Kwiatek, Jerzy Piątkowski, Stanisław Ciosek,
Antoni Dragan, Waldemar Błaszczuk, Krzysztof Gerula, Alek Hamerski,
Leszek Kamiński, Kazimierz Kłoda, Włodzimierz Konarski,
Zbigniew Kowal, Adam Ludwiczak, Kazimierz Mart,
Andrzej Szułdrzyński, Jan Wilanowski


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi