Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jerzy Bidziński

Region:
Warszawa
Data emisji:
31.12.2019

Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci

Wybitnego Neurochirurga,
Nauczyciela i Mentora wielu pokoleń neurochirurgów polskich
Prof. dr. hab. n. med.
Jerzego Bidzińskiego
Prodziekana I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej
w Warszawie (1975-1981),
wieloletniego Kierownika Katedry i Kliniki Neurochirurgii
Akademii Medycznej w Warszawie (1984-1999).
Odszedł niekwestionowany Autorytet w swej dziedzinie,
wybitny Naukowiec i ceniony Nauczyciel akademicki.

Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.
Członek wielu polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych.

Pan Profesor za swoją pracę naukową, kliniczną, dydaktyczną
i organizacyjną został uhonorowany
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej
oraz odznaką honorową "Za wzorową pracę w służbie zdrowia".

Żegnamy Lekarza wielkiego serca i dobroci,
wspaniałego Naukowca i Przyjaciela wielu roczników studentów.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora

składamy wyrazy głębokiego wsparcia i współczucia.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi