Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Bożena Meissner

Region:
Kraków
Data emisji:
10.12.2019
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu
25 listopada 2019 r. naszej Koleżanki


Bożeny Meissner

(1933 - 2019)
historyka sztuki, wieloletniego pracownika Zamku Królewskiego
na Wawelu Państwowych Zbiorów Sztuki, starszego kustosza,
w latach 1985-1996 kierownika Działu Oświatowego,
odznaczonej Złotym Krzyżem Zasługi oraz
odznaką Zasłużony Działacz Kultury.
Oddana Wawelowi, życzliwa i koleżeńska pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie Zmarłej

składamy
wyrazy głębokiego współczucia

Dyrekcja i pracownicy
Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi