Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Wiesław Depczyński

Region:
Warszawa
Data emisji:
27.11.2019


Z żalem przyjęliśmy do wiadomości, że w dniu 20 listopada 2019 roku
zmarł w wieku 90 lat


doc. dr inż.
Wiesław Depczyński

emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Instalacji Budowlanych,
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

Dyrektor Instytutu Gospodarki Wodnej w latach 1968-1972,
Dyrektor Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego
w latach 1987-1990, Zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska
w latach 1973-1975 i 1976-1986.
Członek Senatu Politechniki Warszawskiej
w latach 1978-1981 i 1987-1990.

Członek Kolegium Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej
w latach 1969-1972.

Członek Komitetu Gospodarki Wodnej
Polskiej Akademii Nauk w latach 1969-1980,
Zastępca Przewodniczącego Komitetu w latach 1972-1975.

Członek Prezydium i Przewodniczący
Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych
Polskiej Akademii Nauk w latach 1978-1981.

Specjalista z zakresu gospodarki wodnej i inżynierii wodnej.

Odznaczony:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Prawy człowiek, ceniony nauczyciel akademicki,
wychowawca wielu pokoleń studentów.

Rektor i Senat Politechniki Warszawskiej

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi