Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Barbara Juszczyk-Popowska

Region:
Warszawa
Data emisji:
24.09.2009

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr hab. n. med.
Barbary Juszczyk-Popowskiej

wieloletniego Kierownika Zakładu Chirurgii Stomatologicznej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Rodzinie
oraz
Pracownikom

Zakładu Chirurgii Stomatologicznej

wyrazy serdecznego współczucia
składa

zespół Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej,
Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi