Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Andrzej Szymacha

Region:
Warszawa
Data emisji:
06.11.2019


Z głębokim żalem żegnamy

Prof. dr hab.
Andrzeja Szymachę

emerytowanego profesora w Instytucie Fizyki
Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego.
Profesor Andrzej Szymacha był znakomitym uczonym
obdarzonym niezwykłą intuicją fizyczną.
Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się w obszarze
fizyki cząstek elementarnych oraz szczególnej teorii względności.
Był wybitnym dydaktykiem i popularyzatorem nauki,
mistrzem, nauczycielem i źródłem inspiracji dla wielu pokoleń fizyków.

Jego wiedzy i doświadczenia będzie nam bardzo brakować


Łączymy się w bólu

z Rodziną Zmarłego

Dyrekcja i pracownicy
Instytutu Fizyki Teoretycznej

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi