Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Stanisław Sławiński

Region:
Warszawa
Data emisji:
05.10.2019

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 1 paździenika 2019 r. zmarł opatrzony św. Sakramentami
nasz najukochańszy Ojciec, Dziadek i PradziadekStanisław Sławiński

profesor Politechniki Warszawskiej,
były prorektor i dziekan Wydziału Elektroniki

Msza pogrzebowa odbędzie się 9 paździenika 2019 r., o godz.13:00
w kościele ss. Wizytek w Warszawie.
Odprowadzenie Zmarłego do grobu rodzinnego nastąpi o godz.14.30
na Cmentarzu Powązkowskim

O czym zawiadamiają pogrążeni w żałobie

córka Maria z rodziną

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi