Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Krystyna Poklewska

Region:
cała Polska
Data emisji:
27.09.2019

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 23 września 2019 roku zmarła

prof. dr hab.
Krystyna Poklewska

emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego,
badaczka literatury romantyzmu, znakomity dydaktyk
i organizator życia polonistycznego na Wydziale Filologicznym UŁ,
1975-1978 prodziekan Wydziału Filologicznego ds. studiów zaocznych;
1979-1981 wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej
oraz kierownik Zakładu Współczesnej Literatury Polskiej;
1981-2003 kierownik Katedry Literatury Romantyzmu i Literatury Współczesnej
oraz pełnomocnik dziekana ds. dydaktyki na polonistyce;
1975-2000 członek Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego;
1995-1999 redaktor "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica";
od 1982 członek kolegium redakcyjnego ogólnopolskiego rocznika "Prace Polonistyczne"
(przez osiem lat redaktor naczelny),
członek zwyczajny Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.


Pogrzeb odbędzie się 30 września o godzinie 12.00,
na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie, przy ulicy Młynarskiej 54/56/58

Rodzinie i Bliskim

wyrazy najgłębszego współczucia składają

władze Wydziału Filologicznego UŁ
oraz dyrekcja i pracownicy Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi