Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Wiesław Winiecki

Region:
Warszawa
Data emisji:
13.09.2019


W dniu 5 września 2019 roku zmarł,
pełniąc do ostatnich dni życia swoje obowiązki akademickie


prof. dr hab. inż.

Wiesław Winiecki

zasłużony nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej,
autor wielu inicjatyw, pełniący zawsze
ważne funkcje w środowisku naukowym,
wierny kibic sportowy kadry narodowej i uczelnianej.

Był wychowawcą wielu pokoleń inżynierów elektroników
i kadr naukowych, prodziekanem Wydziału Elektroniki
i Technik Multimedialnych, wieloletnim dyrektorem naukowym
Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych,
a w ostatnim czasie jego Dyrektorem naczelnym.

Utraciliśmy wspaniałego Człowieka, pełnego entuzjazmu,
całym sercem oddanego społeczności instytutowej,
wydziałowej oraz uczelnianej.

Był wybitnym specjalistą w dziedzinie metrologii,
znakomitym organizatorem pracy naukowej i dydaktycznej.


Rodzinie Zmarłego

składamy
wyrazy najgłębszego współczucia

Dyrekcja i pracownicy Instytutu Radioelektroniki
i Technik Multimedialnych PW


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi