Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Tadeusz Tupalski

Region:
Warszawa
Data emisji:
07.09.2019


W dniu 3 wrze nia 2019 roku zmarł, przeżywszy 84 lata


Tadeusz Tupalski

Sybirak

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione
dnia 10 wrze nia 2019 roku o godzinie 15.00
w ko ciele w. Wawrzyńca ul. Wolska 140 A,
po którym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu rodzinnego
na Cmentarz Prawosławny w cz. katolickiej.

O czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku

Żona, Dzieci, Wnuki i Rodzina


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi