Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Stanisław Konturek

Region:
Kraków
Data emisji:
13.08.2019


W dniu 8 sierpnia 2019 roku
zmarł w Krakowie w wieku 88 lat

Profesor
Stanisław Konturek

członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Wybitny specjalista w dziedzinie fizjologii, gastroenterologii,
autor przełomowych badań w dziedzinie fizjologii
i patologii układu pokarmowego.

Prorektor Akademii Medycznej w Krakowie (1989-1993)
i Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum (1996-1999).

Członek Prezydium PAN.

Wieloletni członek Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN
oraz Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN.
Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności.
Uhonorowany doktoratem honoris causa uczelni medycznych
w Warszawie, Białymstoku, Łodzi i Wrocławiu,
wysokimi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi,
w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,
a także licznymi prestiżowymi nagrodami naukowymi w kraju
i za granicą, m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
Fundacji Alfreda Jurzykowskiego, Ministra Zdrowia,
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prezydent Światowej Organizacji Gastroenterologicznej
oraz członek honorowy polskiego i wielu zagranicznych
Towarzystw Gastroenterologicznych.

Żegnamy wybitnego uczonego
o wielkim międzynarodowym autorytecie,
promotora kadr naukowych i organizatora nauki polskiej.

Prezes
Polskiej Akademii Nauk

Prezydium
Polskiej Akademii Nauk

Wydział Nauk Medycznych PAN

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi