Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Stanisław Jan Konturek

Region:
Kraków
Data emisji:
13.08.2019

Z głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. mult.
Stanisława Jana Konturka

Nestora Polskiej Fizjologii,
wybitnego fizjologa i gastroenterologa,
byłego wieloletniego Kierownika Katedry Fizjologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum,
byłego prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
i dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM,
doktora honoris causa uczelni w Warszawie,
Białymstoku, Łodzi i we Wrocławiu,
członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk
i Polskiej Akademii Umiejętności,
Prezesa Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego,
członka wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych.
Odznaczony między innymi Krzyżem Komandorskim,
Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
W uznaniu zasług otrzymał liczne wyróżnienia akademickie i naukowe,
w tym Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, "Laur Jagielloński",
Nagrodę im. Jurzykowskiego, Nagrody Miasta Krakowa
oraz nagrody indywidualne i zespołowe przyznane
przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Akademię Nauk.

Pozostanie w naszej pamięci na zawsze jako wspaniały Człowiek,
wybitny lekarz, uznany specjalista
Naukowiec i Wychowawca wielu pokoleń lekarzy i naukowców,
autor wielu prac naukowych i podręczników
z fizjologii i gastroenterologii.


Rodzinie Zmarłego

składamy
wyrazy głębokiego współczucia


Kierownik i Pracownicy
Katedry Fizjologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi