Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Region:
cała Polska
Data emisji:
20.07.2019

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. inż.
Marka Tukiendorfa

Rektora Politechniki Opolskiej
w kadencjach 2012 2016 i od 2016 do dziś.
Wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych (KRPUT) oraz Przewodniczącego Komisji
Stałej ds. Współpracy Międzynarodowej
w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).
Naukowca o wielkim dorobku, nauczyciela akademickiego
i badacza mającego ogromne zasługi
dla rozwoju współpracy międzynarodowej.
Odznaczonego m.in. Laurem Umiejętności i Kompetencji Opolskiej Izby Gospodarczej
za wkład w rozwój lokalnego środowiska akademickiego,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, przez uczelnie polskie i zagraniczne
oraz miasto Opole, którego był zasłużonym obywatelem.

Rektor i Senat
Politechniki Łódzkiej

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi